Bu makalenin amacı ‘Avrupalılaşma’ sürecinin Avrupalılar tarafından nasıl algılandığını değerlendirmektir. İlk olarak, Avrupalılaşma kavramı, küreselleşme ve yerelleşme kavramları ile karşılaştırılmalı olarak analiz edilecektir. İkinci olarak, ‘Berlusconi-Schulz meselesi’ olarak literatüre giren tartışma, Avrupa’yı ilgilendiren bir meselenin, farklı Avrupa ülkeleri kamuoylarınca nasıl ve neden farklı olarak algılandığı sorularına yanıt bulmak için kullanılacaktır. Meseleye farklı kamuoylarınca geliştirilen farklı yaklışmların, ulusal tartışma düzeyinden öteye geçememesi, Avrupalılaşma ve Avrupa Kimliği diye adlandırılan kavramların, ulus-devlet paradigmasını aşma konusunda henüz yeterli olmadıkları sonucuna vurgu yapacaktır. Üçüncü olarak, uluslar-üstü hareketlere karşı düzenlenen üç ayrı karşıt-kampanya mercek altına yatırılacak ve Avrupalılaşma kavramının, küreselleşme süreci karşısındaki konumu değerlendirmeye alınacaktır. Avrupa kamuoyunun aktivist kanadının, Avrupalılaşma sürecini, küreselleşmenin neoliberal etkilerinin bir sonucu olarak görmesi, bu sürecin yalnızca ulusal paradigmayı değil, küresel paradigmayı da aşmak, ya da onlara bir alternatif üretmek, konusunda yetersiz olduğunu gösterecektir. Dördüncü olarak, Eurobarometre araştırmalarından yararlanılarak, değerlendirilen bu iki ayrı çalışmanın, Avrupa Kimliği tartışmalarında nereye oturtulabileceği konusunda fikir üretilecektir. Sonuç bölümünde ise, Avrupa kamuoyunun, tartışılan konu bir Avrupa meselesi dahi olsa, bu konuyu Avrupalılaşma kavramı dahilinde almak yerine, yerel ya da küresel boyuta taşıma (indirgeme veya yükseltme) taraftarı olduğu gösterilmeye çalışılacak; kimliksiz bir Avrupalılaşmanın geleceği üzerine tartışmalarda bulunulacaktır.

Hakan Övünç ONGUR’un daha önce Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde (11 / 1 – 2009) yayınlanan makalesinin tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

AVRUPALILAŞMA AVRUPALI MI?