“İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı demokrasiyi destekler. Bu nedenlerin listesi neredeyse sonsuzdur. Bazıları için demokrasi bireylerin ya da bireylerin oluşturduğu grupların çıkarlarını korumanın bir yoludur. Diğerleri içinse demokrasi ortak iyinin elde edilmesi için iyi bir yoldur. Bazı görüşlerde ise demokrasi bir toplumun en iyi nasıl yönetileceğinin kararlarını vermenin en iyi yoludur. E- demokrasi ise yönetimde bilgisayar ağlarının kullanılması, demokratik aktivitelerin bilgisayar ağları üzerinden yapılması ya da katılım için elektronik posta ve internetin kullanılması demektir. Bu sayede vatandaş bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak seçilmiş makamlara yön verme ve hesap sorma yolu ile kendi hakkını savunabilmekte, tepkisini gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, demokrasi kavramı, e-demokrasiye geçiş süreci, dünyada ve Türkiye’de edemokrasi uygulamaları, bu uygulamalarda elde edilen faydalar ve karşılaşılan sorunlar ele almaktır…”

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Şahin’in Handan Temizel ve Metehan Temizel ile birlikte hazırladığı bildirinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR