“Türk toplumundaki yaşanılan en son sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler Türk siyasal kültüründe demokrasiyi destekleyen niteliklerin artmasına ve siyasal demokrasiye engel olabilecek tutumların yavaş yavaş kırılmasına ve Türkiye’deki siyasal parti kutuplaşması eğilimlerinin azalmasına yol açmıştır. Ancak Türkiye’de yaşanılan dönemsel bunalımların altında yatan nedenler, demokrasiyi destekleyen siyasal kültür öğelerinin eksikliğinden değil seçimi kazanmamakla büyük kayıplara uğrayacaklarını düşünen siyasal partilerin ve onları oluşturan kadroların izledikleri bilinçli siyasalardan kaynaklanmıştır. Türkiye’de maalesef iktidarda olmak hala partiler açısından varlık sebebi olarak görülmektedir. İktidardan uzaklaşmanın kayıpları partilerce kabul edilebilir düzeylere ininceye dek bu tür bunalımların yeniden
yaşanması beklenebilir.

Bu yüzden oluşmaya başlayan demokratik siyasal kültürün hukuki alt yapılarla güçlendirilmesi ve siyasal demokrasinin Türk toplumuna yerleşmesine katkıda bulunmak gerekmektedir. Bu da ancak (siyasetin ve dolayısıyla devletin her alanı ve her şeyi kuşatan kimliği yerine) “sivil toplum” ile sağlanabilir gözükmektedir. Sivil toplum bazına oturmuş bir siyasal sistem, Türk demokrasisinin ideali olmalıdır.
Politikacılar bir taraftan toplumun özlemlerine duyarlı olmalılar, öte yandan çeşitli toplum kesimlerinin düşünce ve çıkarlarını toplumun uzun vadeli menfaat ve hedefleri ile telif etmelidirler. Siyasete soyunanlar hem politikacı hem de devlet adamı kimliklerine uygun olarak hareket etmelidirler. Anglo- Sakson demokrasisinin sırrı bu noktada yatmaktadır. Türk demokrasisinin geleceği, diğer hususlar meyanında bu sırrın keşfedilmesine bağlıdır…”

Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ, Dr. Abdullah URAL ve  Şükür BAĞDATLI imzasını taşıyan makalenin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

Demokratik Rejimlerin Kültürel ve Siyasal Dayanakları ve Türk Siyasal Kültürü