“Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan yasa taslaklarında en köklü değişiklikler, denetim ve personel yönetimi alanında yapılmaktadır. Denetime ilişkin düzenlemelerin çok boyutlu olarak tartışılması zorunlu görünmektedir. Bu düzenlemeler, yerel yönetimlerin kullandıkları yetkilerin denetiminden çok, yerel yönetimler üzerindeki merkezi yönetim denetimini güçlendirmeyi amaçladığı izlenimi vermektedirler. Oysa örneğin imar planlama alanında kendilerine tanınan yetkileri kötüye kullanan belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacağına, tasarıda yanıt bulmak mümkün değildir. Aynı şekilde, yerel yönetimlerin personel yönetimi konusunda daha fazla serbestliğe kavuşturulması ilke olarak olumludur, ancak öngörülen sistemin nepotizm, patronaj gibi tehlikelerden nasıl arındırılacağı açıklığa kavuşturulmalıdır…”

Doç. Dr. Mustafa ÖKMEN ve Dr. Kadri CANAN’ın Celal Bayar Üniversitesi’nin “Yönetimi ve Ekonomi” dergisinde (Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1) yayınlanan makalelerinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi