kuresellesme“Çağdaş temsili demokrasilerde en yaygın iki hükümet modeli başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdir. Parlamenter sistem yasama ve yürütme organlarının karşılıklı işbirliğine ve yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanırken, başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığına dayanır. Demokratik ülkelerde daha etkin, istikrarlı ve demokratik yönetim sağlama adına bu hükümet modellerinden biri tercih edilmektedir. Bu çalışmada bu iki hükümet modelinden hangisinin yalnızca güçlü değil aynı zamanda daha istikrarlı ve
demokratik bir yönetimi gerçekleştirmeye elverişli olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır…” Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÜL  ve Yrd. Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ’ün Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinde yayınlanan (Cilt:11, 2007) makalelerinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

ÇAĞDAŞ SİYASAL REJİMLERDE ETKİN YÜRÜTME OLGUSU