global_warmingBu çalışmada terörizm olgusunun özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından değişen doğası ve ortaya çıkardığı yeni tehdit algılamaları üzerinde durulmaktadır.

Bu çerçevede uluslararası hukuk alanında terörizmin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmekte ve terörizmin siyasi boyutundan  kaynaklanan  bir takım sorunların, uluslararası hukuk alanındaki calışmaları nasıl sekteye uğratmakta olduğu  sorusuna  cevap  aranmaktadır. Terörizm olgusunun meşru müdafaa hakkı
üzerindeki etkileri ve insan haklarının korunması sorunsalı ile terörizmle mücadele arasındaki girift ilişki de bu çalışmada ele alınan diğer konu başlıklarıdır…  

Gazi Üniversitesi uluslar arası ilişkiler bölümü araştırma görevlisi Murat SARAÇLI’nın Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinde yayınlanan (2007/1-2) makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZM