erkanyuksellMedyada sağlık konulu yayınlar her geçen gün artıyor. Son zamanlarda dikkati çeken bu artışa paralel olarak eleştiri sesleri de her geçen gün daha fazla yükseliyor. İşte bu durum, bilimsel bir araştırmaya konu oldu. Yürütücüsü olduğum bu araştırma hakkında biraz bilgi vereyim…

PROJENİN AŞAMALARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Anadolu Üniversitesi’nin desteğini alan “Türkiye’de Sağlık Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, İleti ve Hedef Kitle Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların Analizi” başlıklı araştırma üç yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Yılbaşından bu yana gazete, televizyon ve internette yayınlanan sağlık konulu tüm içeriklerin tarandığı çalışma, üç aşamada tamamlanacak.

İlk aşamada, bir yandan medya içeriği temin edilirken, diğer yandan sağlık konulu yayınların “kaynak” kişileri konumundaki medya profesyonelleri (muhabir, yazar, editör, sunucu, anchor, programcı, yapımcı, yönetmen, yönetici vd.), sağlık uzmanları (bilim insanları, diğer uzmanlar, sağlık konusunda açıklamada bulunan diğer kişiler vd.) ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle yarı yapılandırılmış görüşmelerde bulunulacak. Araştırma ekibi şu anda bu görüşmeleri sürdürüyor. Ve, sonbaharda gerçekleştirilecek bir çalıştayda konunun tarafları bir araya getirilecek. İkinci aşamada medya içeriklerine içerik analizi uygulanarak, Türkiye’deki sağlık konulu yayınların bir “fotoğrafı” çekilecek.

Üçüncü aşamada da kamuoyunun algı ve değerlendirmesine yönelik olarak Türkiye ölçeğinde bir anket uygulaması gerçekleştirilecek. En sonunda ikinci bir çalıştay daha yapılacak ve araştırmada elde edilen bulgular tartışmaya açılacak. Ardından da araştırma raporuna son şekli verilecek.

PROJENİN AMACI VE EKİBİ

Projede; en özet şekilde, sağlık konulu yayıncılığın betimlenmesi, yayın içeriklerinin irdelenmesi, kamuoyunun algı ve değerlendirmelerinin belirlenmesi ve bu bağlamda sağlık konulu yayıncılığa ilişkin ilkelerin ortaya konularak bu alana ilişkin toplumsal bilincin artırılması amaçlanıyor. Yürütücüsü olduğum bu araştırmanın “araştırmacı” ekibi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Yalçın Kaya, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Araş. Gör. Dr. Funda Erzurum ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Cengiz Bal’dan oluşuyor.

Bursiyerlerimiz ise Anadolu Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Asuman Kaya, Araş. Gör. Pelin Öğüt, Araş. Gör. Hakan Yılmaz, Araş. Gör. Kutlu Akçoral, Uz. Hande Demiroğlu; Selçuk Üniversitesi’nden Araş. Gör. Barış Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Araş. Gör. Korhan Mavnacıoğlu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Ebediyet Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir Suğur ve Eskişehir Anadolu Hastanesi’nden Doç. Dr. Barbaros Dokumacı da araştırmamızın danışmanları. Bir başka danışmanımız, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden Öğr. Gör. Bülent Batmaz da projenin başından beri bizimle birlikte çalışıyor. Aynı fakülteden Yard. Doç. Dr. Sinan Aydın‘dan da önemli destek alıyoruz.

BİZE YAZIN; SİZİNLE GÖRÜŞELİM…

Araştırmanın içeriği hakkında daha fazla bilgi aktarmayayım; ancak sağlık içerikli yayınlarla ilgili olarak sizin de görüş, öneri, tavsiye, beklenti ya da “söyleyecek herhangi bir şeyiniz” varsa, bize yazarsanız memnun oluruz. Çünkü çalışmanın en önemli ayaklarından biri sizlerden elde edeceğimiz görüşlere dayanıyor…

Elektronik posta adresim şöyle: eyuksel@anadolu.edu.tr

Bu önemli araştırmaya yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz… Sırası geldikçe, meraklı okurlar için, araştırmanın ilerleyen aşamaları ve çarpıcı bulguları hakkında da bilgi vereceğim…

Prof. Dr. Erkan Yüksel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi