kktc bayrakBu araştırmada, Kıbrıs’ta kurulması düşünülen ‘federe devletlerdeki’ yasama organının temel özellikleri ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmada, Toplum Meclislerinin görevlerinin ve yetkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kıbrıs’taki her iki toplumun, ayrı ayrı seçtiği Toplum Meclislerine yasa yapma ve karar alma yetkisi tanınmaktadır. Buna göre merkezî yönetime karşı bir tür ‘özerkliğe’ sahip olan Toplum Meclisleri; din, eğitim, öğretim, kültür, spor ve hayır işleriyle ilgili alanlarda, anayasanın belirlediği sınırlar içinde, bu yetkileri kullanacaklardır. Araştırma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kurulmak istenen federal sistemde Toplum Meclislerinin özellikleri incelenmiştir. İkinci ve son bölümde ise Kıbrıs’ta kurulacak olan bu Meclislerin görev ve yetkileri ele alınmıştır.

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK’in makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

KIBRIS’TA KURULMASI DÜŞÜNÜLEN FEDERAL SİSTEMDE TOPLUM (CEMAAT) MECLİSLERİ VE ÖZELLİKLERİ