Türkiye’de Toplumbilimin Öncülerinden; Hilmi Ziya Ülken

Türkiye’de Toplumbilimin Öncülerinden; Hilmi Ziya Ülken

“Hilmi Ziya Ülken’e göre batılaşmanın aydınlarca benimsenmesiyle batıcılık hareketi topluma girmeye başlamıştır. Ülken bu dönemi, Tanzimat ruhunun devletten halka geçişi, yukarıdan aşağıya inişi olarak nitelendirir. Bu yeni aşamada sınırlı bir çevrede kalan batıcılık...