sermin_tekilalp foto“Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş Batı ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlerle fakirler arasında uçurum büyürken, diğer kimliklerin bastırılması ile oluşan bilinç modern dünya için milliyetçi kimlikler tehlikesini yaratmaktadır. Bu tehlike, Batı’da giderek genişleyen bir karşı saldırıyı harekete geçirmektedir. En azından söylemlerde de olsa, bir zamanlar demokratik çağdaş dünyanın rüyası olan çokkültürlülük her iki tarafta da küresel bir tehdit oluşturmaktadır. 21.yüzyılın bu büyük sorunu karşısında tek çözüm iletişim ve karşılıklı anlayıştır. Bu makalede çokkültürlülüğün bunalımı, tehlikeleri ve çözüm yolları tartışılmaktadır…”

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tekinalp’ın Journal of istanbul Kültür University (2005/1) dergisinde yayınlanan makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Küreselleşen Dünyanın Bunalımı; Çokkültürlülük