iletisimmmBu çalışmada Türk siyasal yaşamında rakip partiler konumunda olan ve bir taraftan kendisini “muhafazakar demokrat” olarak kimliklendiren Adalet ve Kalkınma Partisi ile diğer yanda kendisini “sosyal demokrat” olarak tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylemsel düzeyde oluşturdukları demokrasi kavramlaştırmaları incelenmektedir. AKP ile CHP’nin demokrasi kavramına ilişkin söylemleri, esas itibarıyla söz konusu partilerin programları temel veri olarak alınmakta ve literatürdeki demokrasi kuramları çerçevesinde çözümlenmektedir.

Dr. Leyla KAHRAMAN ve Dr. Bülent EVRE’nin C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde (Cilt 9, Sayı 1) yayınlanan makalelerinin tam metnine için lütfen aşağıdaki başlığı üzerine tıklayınız:

TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “DEMOKRASİ” KAVRAMLAŞTIRMALARI: KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFLE AKP VE CHP ÖRNEK OLAYI