ab bayrak2010 yılı İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin devam ettiği, bu çerçevede toplam 33 müzakere başlığından 1 tanesine ilişkin tarama raporunun AB Komisyonu’ndan AB Bakanlar Konseyi’ne henüz iletilmediği, hâlihazırda 9 tarama raporunun Bakanlar Konseyi’nde tartışılmaya devam ettiği, toplam 13 başlığın müzakerelere açıldığı, 1 adet başlığın da geçici olarak kapatıldığı hatırlatılıyor.

AB ile Türkiye arasındaki siyasi diyalog toplantılarının bakanlar düzeyinde 26 Kasım 2009 ve 13 Temmuz 2010’da gerçekleştirildiği, bu toplantılarda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kıstaslarını karşılama sürecinde karşılaştığı güçlüklerin ele alındığı AB ve Türkiye açısından ortak öneme sahip Irak, İran, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi dış politika konularının görüşüldüğü belirtiliyor. Şubat 2008’de kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken reformlarla ilgili görüşmelerin yapıldığı Katılım Komitesi’nin 27 Mart ve 19 Mayıs tarihlerinde toplandığı, bu kapsamda sekiz sektörel alt komitenin de toplandığına değiniliyor.

Dilek İştar Ateş ve Gamze Erdem Türkelli’nin kaleme aldığı değerlendirmenin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

2010 Türkiye İlerleme Raporu Değerlendirmeleri