kalknma

En genel ifadeyle Batı’nın ekonomik, toplumsal ve siyasal değerlerinin tüm dünyaya aktarılması olarak tanımlanabilecek olan küreselleşme hareketi günümüzde sadece devletleri değil kentleri ve bölgeleri de birbirlerine yakınlaştırma hatta bütünleştirme amacı taşımaktadır. Bölgesel düzeyde gerçekleşen bütünleştirme politikalarına Türkiye özelinde günümüzde verilebilecek en önemli örnek kalkınma ajanslarıdır. 5449 sayılı kanunla 2006 yılında uygulamaya konulan kalkınma ajansları bu noktada incelenmeye ve üzerinde tartışılmaya değer bir konu olarak görülmektedir.

Ancak, sadece bu yapıların iç işleyişine değinmek ve daha genel bir bakış açısıyla ajansların neden ve nasıl kurulduklarını görmezden gelmek kalkınma ajanslarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kalkınma ajanslarının ne olup olmadığını görebilmek için bölgeselleşme politikasını ana hedeflerinden biri olarak uygulayan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin politikalarına yakından bakmak gerekmektedir. Böyle bir yöntemin benimsenmesinin nedeni ise kalkınma ajanslarının bir politika transferi örneği olduğunun düşünülmesidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Barış Övgün’ün makalesinin (SBF Dergisi 62-3) tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

BİR POLİTİKA TRANSFERİ ÖRNEĞİ: KALKINMA AJANSLARI