abdullahozkanİletişim teknolojilerindeki baş döndürücü hız, enformasyon kaynaklarını çeşitlendirdi, bilginin/haberin yayılmasını kolaylaştırdı, çok farklı kaynaklara ulaşabilme imkanını sağladı. Kitlelere bilgi/haber akışını sağlayan iletişim araçları ya da genel adıyla medya, teknolojideki hızlı değişime paralel olarak içerik, yönetim ve vizyon olarak kendisini yenilemek zorunda kaldı.

Yeni medya ortamları oluştu. Habere/bilgiye ulaşmada kullanılan kaynaklar çoğaldı. Hız arttı. Maliyetler düştü. Sanayi toplumuna hitap eden medya yapısı ve içeriği artık bilgi toplumu insanına hitap etmez hale geldi.

Bilgi toplumu, kendisi için “yeni bir medya” oluşturdu. Bu yeni medya düzeninin başat aktörü ise internet…

İnternetin hızı, etkileşime imkan veren yapısı, bilgiyi/haberi anında dolaşıma sokma becerisi, kolay ulaşılabilir olması medyayı yapısal olarak dönüştürüyor.

Dünyada yaşanan dijitalleşme, medyayı yeni mecralara sürüklüyor. Sahip olunan bilgisayar, internet, cep telefonu sayısı çok büyük hızla artıyor, insanlar medyayı artık bu araçlar vasıtasıyla takip ediyor. Mesela, istatistik kurumunun verilerine göre Türkiye’de hanelerin yüzde 34’ünde masaüstü bilgisayar, yüzde 17’sinde de dizüstü bilgisayar bulunuyor. Yani ülkemizde her iki evden birinde artık bilgisayar var. Türkiye’de ayrıca internet abonesi sayısı 8 milyona dayanmış durumda… Ülkemizde hanelerin yaklaşık yüzde 40’ı internete ulaşabiliyor. Türkiye’deki cep telefonu aboneliği de 60 milyonun üzerinde… Cep telefonu sahiplerinden 1 milyonu telefonundan internete giriyor, 11 milyonu da 3G hizmetini kullanıyor.

Türkiye’de yaşanan bu hızlı gelişme, Batı ülkelerinde bizden çok daha ileri düzeyde… Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve dijitalleşme medyayı yeniden dizayn ediyor. Bu durumun bize söylediği gerçek çok açık: Yeni bir medya ve yeni bir insan tipiyle karşı karşıyayız. Yeni medya, teknolojik zeminde büyüyor, dijital ortamlarda besleniyor. Yeni insan ise medyaya yeni araçlarla ulaşıyor; bilgisayarında gazete okuyor, cep telefonundan okuduğu habere yorum yazıyor, çektiği fotoğrafı 3G aracılığıyla anında herkesle paylaşabiliyor.

Yeni medya çağında internet portallarını, gazetelerin internet sayfalarını, sanal dünyadaki bilgi kaynaklarını birbirinden ayırt edecek en önemli özellik ise içerik olacak. Herkesin aynı hızda, aynı kaynakları kullanarak ürettiği haber ve bilginin doğruluğu, kalitesi, içeriği daha fazla önem kazanacak.

Gelişmelerin arka planını analiz edebilen, bir adım sonrasını sağlam veriler ışığında yorumlayabilen, araştırılmış haberler üretebilen kitle iletişim araçları, yeni medya çağının parlayan yıldızları olacak. Bunları yapabilmek için yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. İletişim sektörünün ve iletişim eğitimi veren kurumların hazırlıklarını bu yeni duruma göre yapmaları kaçınılmaz.

Sadece onlar mı?

Ülkeyi yönetenlerin de yeni medya çağına hem kendilerini hem de toplumu hazırlamaları şart.

Yeni medya düzeninin işletim sistemine göre kendisini ayarlayamayan ve toplumsal gelişmeyi bu yönde yönlendiremeyen ülkelerin küresel rekabet şanslarının bulunmadığını herhalde söylemeye bile gerek yok.

Yeni medya çağında, pek çok alışılagelmiş yapı kökünden sarsılacak, çoğu yıkılacak, yepyeni bir düzen inşa edilecek.

Türkiye’nin bu yeni medya düzeninin neresinde olacağına karar vermesi için fazla zamanının olmadığını bilmesi gerek.