yasliamca

Günlük dilde, halk arasında genellikle sivil toplum denildiğinde “askeri yönetimden arınmış toplum” anlaşılmaktadır. Sosyolojik olarak ise kendiliğinden ve iradi olarak örgütlenmiş toplulukların var olduğu toplumlar anlaşılır. Tarihin derinliklerine inildiğinde sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin, toplumların toplumsal, kültürel ve siyasal yapılarına ve inançlarına göre biçimleştiği, kalıplaştığı görülür. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bugünkü batı dünyasında sivil dayanışma anlayışı ile sivil toplum anlayışı örtüşürken, sivil toplum anlayışı da demokrasi ile örtüşmektedir.Bu bağlamda sivil toplum örgütleri de demokrasi ile örtüşmektedir. İslam toplumlarının geçmişine baktığımızda ise demokratik bir gelenek olmamakla birlikte sivil dayanışmanın formal ve informal biçimleri görülmektedir. Bu çalışmada batı dışı İslam toplumlarında bu bağlamda Osmanlı-Türk toplumunda sivil toplum anlayışı,sivil dayanışma ve sivil toplum örgütlerinin konumu tartışılacaktır.

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY’ın makalesinin tam metnini okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SİVİL DAYANIŞMA VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ