zeynep karahan usluDoç. Dr. Zeynep Karahan Uslu

Siyaset sıklıkla satranç metaforuna dayanılarak tanımlanan bir yöneten yönetilen ilişkileri sürecidir. Bu metaforun kolektif zihindeki çağrışımlarına baktığımızda güç, hile, gösteri, zekâ, bilgi, doğru zamanı kollama, hesaplılık gibi siyasetin olmazsa olmaz niteliklerini ve bilgiye dayalı stratejik öngörünün öncelendiğini görürüz. Ve yine satrançtaki oyuncular gibi tek bir hedefe yönelmiştir siyasetin aktörleri ne pahasına olursa olsun “galibiyet”! Bu yolda piyonda feda edilir, vezirde…

Çoğulcu güç yapısı modeline göre de seçim dönemleri iktidarın yeniden kurgulandığı, siyasal parti ve aktörlerin hayati hamlelerini yaptıkları, toplumsal sonuçları itibariyle kritik öneme sahip süreçlerdir. Seçimler, Herzog’un ifadesiyle insanlara protesto etmeleri, isyan etmeleri veya sembolik bir şekilde sistemi ve yöneticileri kötülemeleri için olanak tanıyan; tansiyon yükseltici bir mekanizma hâline dönüşmüştür. Bu tür mekanizmaların kullanılması ile sistemin meşruluğunun yenilenmesi, liderlerinin değişmesi/tayini ve vatandaşlarının sadakatinin tazelenmesi söz konusu olmaktadır.

İşlevleri itibariyle demokrasinin devamı için vazgeçilmez nitelikte olan seçimler toplumsal önemleri nedeniyle sosyal bilim disiplinlerinin yoğun ilgisine mazhar olmaktadır. Seçim dönemlerinde siyasal iletişim yöntemleri aracılığıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, destek elde edilmesi ve bu yöntemlerin oy verme davranışına etkisi de iletişim bilimin pertavsızıyla 1920’li yıllardan beri incelenmekte olup, ortaya konan çalışmaların pek çoğu interdisipliner çalışmalardır. Bu çalışmada da seçim kampanyaları merkeze alınarak kampanyalarda kullanılan siyasal iletişim yöntemlerinin oy verme davranışı üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi GİT Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun, editörlüğü Zeynep Karahan Uslu ve Can Bilgili tarafından üstlenilen “Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri” (2009) kitabında yayınlanan makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

SİYASAL İLETİŞİM YÖNTEMLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇİMLERİ