anayasa-mahkemesi“Klasik anayasa hukukunda devlet-temelli bir yaklaşım benimsenir. Biz bu makalede, “devlet” kavramını değil, (siyasi) iktidar kavramını referans olarak alacağız. Kuşkusuz “siyasi iktidar” kavramına yaptığımız bu vurgu, klasik anayasa hukuku çalışmalarında “siyasi iktidar” kavramının tamamen ihmal edildiği anlamına gelmemektedir. Klasik anayasa hukuku literatüründe de, siyasi iktidar kavramına yer veren çalışmalara rastlanmaktadır, ancak bu çalışmaların hiç birinde, siyasi iktidar kavramsal bir çerçevenin kurucu unsuru olarak ele alınmamaktadır. Bizim bu makalede ortaya koymaya çalışacağımız çözümleme esas olarak bu noktada klasik anayasa hukuku çalışmalarından ayrılmaktadır. Bizim burada temel amacımız, siyasi iktidar kavramından yola çıkarak, anayasa hukuku sorunlarını kapsayıcı bir bakış açısıyla anlamamıza / anlatmamıza yardımcı olabilecek bir anayasa tanımına ulaşmaktır…”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Gönenç’in AÜHFD’de yayınlanan (2007) makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

SİYASİ İKTİDAR KAVRAMI BAĞLAMINDA ANAYASA ÇALIŞMALARI İÇİN BİR KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÖNERİSİ