Bursa_forumBaşbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığınca düzenlenen ”Balkan Ülkeleri Medya Forumu” Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den çok sayıda kamu ve özel basın kuruluşu temsilcisi ve akademisyenin katıldığı foruma Enstitümüzün Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan da iştirak etti.

2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen forumun sonuç bildirisinde ise şu görüşlere yer verildi:

”Asya ile Avrupa arasında köprü işlevi üstlenen, tarihsel ve kültürel ortak değerleri paylaşan bir coğrafya olan Balkanlar’ın medya temsilcileri olarak;

– Demokrasi bilinci ile geleceği yönlendiren, çok kültürlü hoşgörü ortamını benimseyen, Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmiş, barışçıl bir Balkanlar idealini paylaşıyoruz.

– Bölge ülkeleri arasında ileriye yönelik ortak bir geleceğin tesisinde, medyanın sahip olduğu gücü, halkların mutluluk ve refahının geliştirilmesi yönünde kullanacağı inancını taşıyoruz.

– Günümüz toplumlarının, birlikte yaşam felsefesinin benimsendiği bir demokratik sistemde, insan haklarına saygı, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde, çok kültürlü bir yapıyı benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz.

– Avrupa Birliğinin ‘birlikte yaşam’ felsefesi başta olmak üzere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden, Helsinki Nihai Senedi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne kadar, çağdaş değerleri içeren her türlü belgede dile getirilen basın özgürlüğünün önemini vurguluyoruz.

– Forumda yer alan ülkelerin medya mensuplarının dayanışma içinde ilişkilerini geliştirmelerinin, Balkanlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde bölgesel ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde ve demokratik yapının güçlendirilmesinde itici güç oluşturacağını ifade ediyoruz.

– Forum katılımcısı medya mensupları olarak, paylaştığımız ideallerin ülkelerimizin medya kuruluşları arasında sağlıklı ve süreklilik taşıyan ilişkilerle çok daha hızlı bir şekilde gerçeklik kazanacağını düşünerek, bu yönde azim ve kararlılığımızı kamuoylarımıza deklare ediyoruz.

– İletişim haklarının sürekli açık tutulmasını teminen bölge medya temsilcilerinin ortak bir platform altında örgütlenmesi çabalarının desteklenmesi yönünde ortak çalışma başlatılmasını öneriyoruz.

Kabul ettiğimiz ”Sonuç bildirgesi” halklarımızın barış dolu bir bölgede, istikrarlı ve müreffeh bir dünya için ortak çaba gösterme konusundaki güçlü iradesinin bir göstergesi olacaktır.”