yusuf_hocann_kitabMarmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Devran’ın editörlüğünde hazırlanan “Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın Kullanımı” isimli kitap, Başlık yayınları tarafından yayınlandı. Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi yayınlanan kitabın, siyasetçilere rehberlik edeceğine dikkat çekiliyor.

Kitapla ilgili Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır’ın görüşleri şöyle: “Siyasal iletişim ve seçim kampanyalarına ilişkin yazdığı kitaplarıyla hem akademik hem de siyaset dünyasındaki okuyucuların ilgisini çeken Yusuf Devran, bu yeni kitabıyla da önemli bir boşluğu dolduruyor. Kitapta geleneksel medyanın siyaseti ve siyasetçiyi nasıl gösteri unsuru haline getirdiğine, internet ve sosyal medyanın seçim kampanyalarında etkili bir biçimde nasıl kullanıldığına ilişkin Türkiye, Amerika, İngiltere ve Polonya gibi değişik ülkelerde gerçekleştirilen seçim kampanyalarından çok önemli örneklere ve bilgilere yer veriyor. Elinizdeki bu eser özellikle genç akademisyenler ve siyasetle ilgilenenler için oldukça ufuk açıcıdır…”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Çamdereli’nin kitap hakkındaki değerlendirmesi de şu şekilde: “Teknolojik gelişmelerle birlikte siyasal iletişimde geleneksel medya vazgeçilmezliğini korurken, internet ve internet ortamındaki sosyal paylaşım siteleri gibi uygulamalar siyasal iletişime farklı bir boyut kazandırmaktadır. İnternet geniş kitlelere ulaşma, genç hedef kitle ile daha kısa ve etkili iletişim kurma gibi imkânlar sağlarken karşılaşılan en büyük zorluk internetin kontrol edilmesidir. Yeni iletişim teknolojilerinin siyasal iletişimde kullanılmasının kaçınılmazlığı göz önüne alınarak, bu alandaki nitelikli çalışmaların desteklenmesi ve siyasal iletişimde sosyal medyanın kullanımının bu çalışmalar bağlamında ele alınması bu alandaki niteliği arttıracaktır. Bu eser, siyasal iletişimde yaşanan gelişmelere ışık tutması ve bu alanda gelecekte yapılacak çalışmalara kılavuzluk etmesi bakımından çok büyük önem taşımaktadır…”

Kitabı isteme adresi şöyle: Mumhane Cad. Murakıp Sok. Avcı İş Merkezi No: 13 Kat 2-3 Tophane-Karaköy, İstanbul / Türkiye Tel: (212) 293 07 05  www.baslik.com.tr