vedat_demir“Kamu diplomasisi kavramı son dönemde uluslararası ilişkilerin yeni bir yöntemi olarak kullanılmaya başlamıştır. Devletler ve resmi kurumlar arasındaki ilişkilerle yürütülen klasik diplomasinin yerini, halklardan halklara, sivil toplum kurumları ve çeşitli toplum kuruluşlarıyla yürütülen kamu diplomasisi almıştır. Kültür, sanat, siyaset, ekonomi gibi unsurlar ve ülke halklarının sempatisini kazanmaya yönelik faaliyetler kamu diplomasisinin en önemli vasıtaları haline gelmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının çok kuvvetle olduğu komşu ülkelerle ilişkilerinde kamu diplomasisinin kullanımı, bu ülkelerin halkları arasında önemli bağlar kurulmasını temin edecektir. Halklar arasında oluşan bu bağların, devletlerarası ve milletlerarası ilişkilere olumlu manada akisleri olacaktır. Bu çalışmada, kamu diplomasisinin Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerine katkısı incelenecektir…”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vedat Demir’in makalesinin tam metnini okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

KAMU DİPLOMASİSİ VE TÜRKİYE’NİN KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİNE KATKISI