SocialYrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

“Bilgi/iktidar ilişkilerinin, insanlık tarihinin farklı dönemlerinde farklı görünümleri söz konusu olmuştur; bazı dönemlerde bilgi kendi başına bir iktidar kaynağı olarak ortaya çıkarken, bazen iktidar tarafından bir araç olarak kullanılabilmekte bazen de kendini bir iktidar biçimine dönüştürmektedir. Görünüm ne olursa olsun bilgi ile iktidarın her zaman iç içe olduğu görülmektedir. Bilgi ile iktidar arasındaki ilişki, modern zamanlarda sosyal bilimlerin ortaya çıkmasıyla çok daha karmaşık ve merkezi bir nitelik edinmiştir. Bunun en önemli nedeni, doğa bilimlerinin elde ettiği itibarlı konum (bilimcilik) çerçevesinde, seküler iktidar mekanizması tarafından sosyal bilimlere biçilen meşrulaştırma, sosyal denetim ve geleneğe alternatif niteliğinde normların üretimi rolleridir. Modern dönemlerdeki bilimsel gelişmeler, bilimcilik çerçevesinde bilimin kurtarıcı işlevine olan inancı güçlendirmiş ve sosyal bilimler, geleneğin çöküşünden doğan boşlukları telafi edecek biçimde işlevselleştirilmiştir. Bu makale, sosyal bilimlerin geleneği nasıl ikame ettiği ve rolünü oynarken kendi söylemini nasıl kurduğunu çözümlemeyi amaçlamaktadır…”

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM’ın makalesinin (Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XI, Sayı 1) tam metni için lütfen başlığın üzerine tıklayınız:

MODERNLİK ve SOSYAL BİLİMLER: Bilgi, İktidar, Etik ve Toplum