cocuk_yoksulYrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN

 “Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, Türkiye’de çözüm bekleyen en önemli sosyo–ekonomik sorunlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de yaklaşık 381 bin kişi temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olarak açlık sınırının altında; 13 milyon 108 bin kişi gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında; yaklaşık 10 milyon 186 bin kişi ise göreli yoksulluk sınırının altında harcama imkânına sahiptir. Türkiye’de gıda yoksulluğu ve gıda dışı harcamaları da içeren yoksulluk oranları açısından 2002–2006 yılları arasında önemli gelişmeler sağlamış olmasına rağmen, toplumun ortalama yaşam standardı esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk açısından kayda değer bir gelişmenin yaşanmaması, Türkiye’de yoksulluk sorunun çözümünde çok önemli bir ilerleme sağlanamadığını göstermektedir. Türkiye’de tüm yoksulluk sınırı yöntemlerine göre; yoksulluk oranları kırsal kesimde kentlerden oldukça yüksektir. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça, eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk oranı yükselmektedir. Tarım sektöründe çalışanların yoksulluk oranı diğer sektörlerde çalışanlardan daha yüksektir. İşteki duruma göre, en yüksek yoksulluk oranına sahip olanlar; ücretsiz aile işçileri, işsizler ve yevmiyeli çalışanlardır. Türkiye’de yoksulluk oranları gelişmiş ülkelerden oldukça yüksektir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra en kötü konumda olan ikinci ülkedir…”

Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN’ın makalesinin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK