megaphoneeDr. Zübeyde Süllü

“Bilindiği gibi siyasal iletişim süreci, siyasal reklâmcılık başta olmak üzere, siyasal propaganda, siyasal halkla ilişkiler ve siyasal pazarlama yöntemlerine dayanmaktadır. İlk kez ABD’ de uygulamalarına rastladığımız siyasal iletişim örneklerine ülkemizde de 1980’li yılların sonundan itibaren siyasal seçim kampanyalarında yer veriliyor. Siyasal iletişimin diğer türleri ile kıyaslandığında siyasal halka ilişkiler daha demokratiktir. Bu makalede siyasal halkla ilişkilerin demokratik olması anlayışı çerçevesinde önem taşıyan hesap verilebilirliğin, tanımı, türleri ve etkin bir hesap verilebilirliğin ilkeleri incelenmiştir.Hesap verebilir bir siyasal halkla ilişkiler iki yönlü işleyen bir etkileşim süreci gerektirmektedir. Taraflardan biri hesap verebilecek şekilde örgütlenmiş halkla ilişkiler kuruluşları ve uygulayıcıları, diğeri ise hesap sorabilecek bilgi ve katılım anlayışına sahip kamulardır. Sonuç olarak hesap verilebilirlik süreci incelendikten sonra, siyasal iletişimin en önemli türlerinden biri olan siyasal halkla ilişkilerin, siyasal hesap verme sorumluluğuna bakılarak, nasıl daha etkin hale getirilebileceği üzerinde önerilerde bulunulmuştur…”

Dr. Zübeyde Süllü’nün Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayın organı “Selçuk İletişim”de (6/2010) yayınlanan makalesinin tam metnini okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNDE HESABI VERİLEBİLİRLİK