megaphone1Dr. Hakan TUNÇEL

Çağımızda özellikle büyük ölçekli firmaların paydaşları nezdinde itibar kazanmalarında ve bu itibarı sürdürebilmelerinde, kurumsal sorumluluk bilinci oldukça önemli hale gelmiştir. Birçok firma, iş planlarının ve kuruluş felsefelerinin doğal parçaları olduğunu iddia ettikleri kurumsal vatandaşlık uygulamalarına ne kadar çok önem verdiklerini çeşitli yollardan göstermeye çalışmaktadırlar.

Kurumsal vatandaşlık, şirketlerin toplumsal rollerini ifade eden bir terim olarak önce yönetim literatüründe ortaya çıkmışsa da, son yıllarda halkla ilişkiler literatürünün ve uygulamalarının muteber bir parçası olmuştur.

Bu makalede, öncelikle kurumsal vatandaşlık kavramı irdelenmiş, ardından halkla ilişkiler ile kurumsal vatandaşlık arasındaki bağlantı iş hayatından örnekler eşliğinde teorik olarak tartışılmıştır ve her iki kavramın birbiriyle nasıl örtüştükleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Dr. Hakan TUNÇEL’in Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi İLETİŞİM’de yayınlanan (Sayı:14/2011) makalesinin tam metnini, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz:

Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Vatandaşlık Anlayışına Bir Bakış