teknooljiDoç. Dr. Z. Beril AKINCI VURAL – Araş. Gör. Mikail BAT

Günümüzde siyasal seçim kampanyalarının doğası, 21. yüzyılın dinamikleri gereği farklılaşmış durumdadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerdir. Yeni iletişim teknolojileriyle seçmene doğrudan ulaşabilme imkânının bulunması, seçim kampanyalarını da etkilemekte ve daha farklı stratejilerin uygulandığı bir süreci zorunlu kılmaktadır.

Öte yandan yeni iletişim teknolojilerinin internet sayesinde gelişiminin hızlandığını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Amerika gibi gelişmiş ülkelerde, her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu durumun seçim kampanyalarında dikkate alınması gerektiği görülmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi beraberinde yeni iletişim ortamlarını da getirmektedir. Bu mecralardan biri de bloglardır. İnternet günlüğü olarak kullanılan bloglar, başta 2008 Amerika Başkanlık Seçimleri olmak üzere, içeriği ve kullanım kolaylığı açısından seçim kampanyalarının da gözde mecralarından biri haline gelmiştir.

Bu çalışmada, öncelikle siyasal kampanyalar, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımları ve internet, seçim kampanyaları ve bloglar, Amerika’da yeni iletişim teknolojileri, internet ve blog kullanımı, 2008 Amerika Başkanlık Seçimleri’nde blogların nasıl kullanıldığı tartışılacaktır. Bu tartışmanın ardından Barack Obama ve John McCain’in bloglarından seçmene nasıl ulaştıklarına ilişkin, Gibson, Margolis, Resnick ve Ward’un (2001) “Election Campaigning on the WWW in the US and the UK: A Comparative Analysis” adlı çalışmasında kullandıkları yöntem temel alınarak bir inceleme yapılacaktır.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Z. Beril AKINCI VURAL ve Araş. Gör. Mikail BAT’ın Yaşar Üniversitesi Dergisi’nde yayınlanan makalelerinin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ