ali_murat_vuralProf. Dr. Ali Murat VURAL / Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

“Demokrasinin işleyişine ivme kazandıracak olan siyasal partilerdir. Siyasal iletişimi başlatacak, kitlelere projeleri ve politikaları anlatacak, onları kendi yanlarına çekecek ve siyasal katılıma motive edecek olan da siyasal partilerdir. Dolayısıyla öncelikle siyasal partilerin demokratik yapılanmaya sahip olması gerekmektedir. Demokratik yapılanmanın en önemli göstergesi de parti içi demokrasinin varlığıdır. Parti içi demokrasinin işletilebildiği ve demokratik bir örgütsel yapının varlığı oranında, kitlelere yönelik siyasal iletişimin başarı düzeyi yükselmektedir.

Tek adama ya da lidere bağlı siyaset anlayışının yerleşik olduğu ve maalesef hiçbir biçimde değiştirilemediği ülkelerde, doğal olarak siyasi kararlar, yapılacak eylem planları ve kitlelerle gerçekleştirilecek siyasal iletişim de yine yalnızca lider odaklı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla parti, liderin çok arkasında kalmakta ve sadece liderin kararlarını bekleyen dev bir organizasyon haline dönüşerek atıl kalmaktadır Lider, siyasal iletişim sürecinin en önemli öğesi olan politik aktör olarak sistemin işleyişi nedeniyle daha fazla göz önünde olmaktadır. Politik aktörlerin ideolojik yönlerinin siyasal iletişim süreçlerini nasıl etkilediği ise önemli bir tartışma konusudur…”

Makalenin tam metnini okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları