bayraklarDoç. Dr. Haluk Özdemir

Gücü, açıklama yeteneğine sahip analitik bir kavram haline getirebilmek için önce onun farklı boyutlarını ve farklı bağlamlardaki anlam ve etkilerini dikkate almamız gerekir. Çünkü farklı unsurları güce dönüştürebilmek için farklı politika bağlamlarında farklı stratejiler kullanılabilir.

Örneğin askeri yetenekleri güce dönüştürebilmek için izlenecek stratejilerin savaş durumunda veya diplomatik sorunlar karşısında farklı olması beklenir. Konulara göre farklı bağlamlar değerlendirildikten sonra da farklı aktörlerin, avantaj sağlamak amacıyla bu farklı bağlam ve boyutlar arasında nasıl bağlantılar (“spill-over effect” ve “linkage politics”) kurarak istenen sonuçları elde etmeye çalıştığını görmek gerekir.

Güç analizlerinde bu tür yöntemlerin izlenmemesi, bizi ya gücü yalnızca askeri ve ekonomik yeteneklerle ilişkilendiren ya da komplo teorileriyle ifade edilen basit fakat anlaşılması kolay analizlere götürür. Oysa uluslar arası politikada güç unsurunun doğru anlaşılabilmesi için bu kavramın karmaşıklığını göz ardı etmeyen yaklaşımlar gerekir. Bu ise çalışmanın başında da ifade edilen teorik basitlik ve karmaşık gerçeklik arasındaki ikileme ilişkin bir sorundur.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haluk Özdemir’in makalesinin (Ankara Ünv. SBF Dergisi 63-3) tam metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ: ÇOK BOYUTLU BİR DEĞERLENDİRME