1Doç. Dr. Atilla ARKAN

“İslam Felsefe geleneğinin en parlak temsilcilerinden biri olan Fârâbî ilmi ve felsefi disiplinlerin hepsine dair çalışmalarda bulunmuş ve bunları bir potada eritmeye gayret etmiştir. Hem felsefe ile din arasında hem de felsefenin alt disiplinleri arasında bir birlik ve uyum oluşturmaya çalışmıştır. Fârâbî çalışmalarında din ile felsefe ve felsefenin alt disiplinleri arasındaki ilişkileri analiz etmeye ve bir birlik halinde kurmaya özel bir çaba göstermiştir. Temel bir önerme olarak varlıktaki birlik, bilgi düzeyinde hakikatin birliği şeklinde formüle edilmiştir. Ahlâk ve siyaset insanın eylem tarafını inceleyen iki disiplin olarak algılanmış ve çok farklı açılardan ahlâkı siyasetin bir girişi olarak tasarlanmıştır. Bu bakımdan da İhsâü’lulûm’da ilimler sayarken ahlâk ilmini ayrıca zikretmeyip siyasetin bir kolu görmüştür. Çünkü siyasetin hedeflediği erdemli bir toplum erdemli insanlarla mümkündür…”

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla ARKAN’ın “Etik Sempozyumu”nda sunduğu ve siyasetin ahlak ile ilişkisini ele alan makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

 

Farabi’nin Gözüyle Ahlak – Siyaset İlişkilerinin Analizi