fotograf

Yrd. Doç. Dr. Raci Taşcıoğlu

“Politik pazarlama unsurlarından biri olan ve ticari bir ürünün ve/veya hizmetin tanıtılmasında kullanılan reklam, 20. yüzyılın başlarında kitleleri tüketime yöneltmede başarılı iken, yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren politik propaganda alanında da kullanılmaya başlanmış ve bu durum, yüzyılın ikinci yarısından sonra artarak devam etmiştir. Başka bir deyişle, ticari satışı artırmada başarılı olan reklam, seçimlerde partilere oy kazandırmak amacıyla, içeriği değiştirilerek politik arenada uygulanmıştır Bu bağlamda, sorumlu yurttaşı özel bir tüketiciymiş gibi ele alma eğilimi, partiler arasında olabildiğince çok seçmeni kazanabilmek için yürütülen rekabeti körüklemiş ve bu doğrultuda, ticari alanda tüketicilere uygun davranış kalıpları siyasal alana taşınmış ve seçmen de müşteri olarak konumlandırılmıştır. Böylece, ticari reklamcılık tekniğinin siyasi bir parti, aday veya fikrin tanıtılması noktasında kullanılmaya başlanması dolayısıyla siyasal reklam kavram ortaya çıkmıştır.

 

İçerik (siyasi-ticari) farklılığına rağmen, siyasal ve ticari reklamcılık uygulamaları arasında yöntemsel benzerlik bulunmaktadır. Her iki uygulamada kitle iletişim araçlarından belli bir ücret karşılığında yer ve zaman satın alınarak gerçekleştirilmektedir. Yine, ticari reklamcılık gibi siyasal reklamcılık da uzmanlık gerektirdiğinden, siyasi parti ve adaylar seçim kampanyalarında grafiker, reklam tasarımcısı, profesyonel metin yazarı, modacı, iletişim danışmanı gibi profesyonellere görev vermektedirler…”

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Raci Taşcıoğlu’nun makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

SİYASETİN TEKNİKLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE SİYASAL REKLAMCILIK