Habercilikte Yeni Arayışlar Ve Hak Haberciliği

Habercilikte Yeni Arayışlar Ve Hak Haberciliği

Medya ve özelde de gazeteciliğe/haberciliğe liberal demokrasilerin işleyişin için atfedilen hayati rol bir süredir tartışılmaktadır. Medyada yaşanan tekelleşme, doğru düşünceye, düşüncelerin serbest pazarında ulaşılabileceğini savunan liberal görüşü sorunlu hale...