DEMOKRATİK TOPLUMLARDA SEÇİM VE TEMSİL

DEMOKRATİK TOPLUMLARDA SEÇİM VE TEMSİL

“Siyasal düzende meşruluğun ana kaynağı seçimlerdir. Seçilen kişiler, kendilerini seçen seçmen kitlesi adına konuşmak ve davranmak hakkını elde ederler. Meşrulukta bir inanç arayışı görülür. Bu nedenle, aslında salt seçim dönemlerinde değil, ister iktidarda olsun...