Devletin Tarihsel Aşamaları ve Dönüşen İşlevleri

Devletin Tarihsel Aşamaları ve Dönüşen İşlevleri

Modern devletin bugüne kadar tarihsel olarak beş aşamadan geçtiğini söyleyebiliriz: Geleneksel devletler ve imparatorluklar, feodalizm, zümreler, mutlakıyet ve modern devlet. Bunlara son bir aşama daha ekleyebiliriz: 1980 sonrasının devleti; yani tam da içinde...