“Türkiye’de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946 seçimlerini ele alırken, bu seçimi o dönemin Türkiye portresiyle ele almak gerekmektedir. Çünkü seçim, bir ilk olmasının yanında demokrasiye geçişlerde yaşanılan bir takım sıkıntılar ve sancıları da o dönemde beraberinde getirmiştir. O yüzden dönem ele alınırken belirli parametreleri göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Bu dönem Türkiye açısından dünya savaşı ve savaşın getirmiş olduğu bir takım etkiler sebebiyle önemlidir. Bu dönem özellikle Türkiye’nin savaş sonrasında yüzünü batıya dönme politikalarının ele alındığı bir dönemdir…”
Siyasal İletişim Enstitüsü’nden Atacan Şahin’in araştırmasının tam metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz: