“Bu çalışmada siyasal sistem ve kamu örgütleri analiz edilmiştir. Siyasal sistem ve kamu örgütleri arasındaki ilişkiler ve sorunlar ortaya konmuş, daha sonra ise çözüm önerileri sıralanmıştır. Genel olarak sorunlar, Türkiye’nin demokratikleşme ve özgürleşme açısından yeterince gelişememesinden kaynaklanmaktadır. Çözüm bağlamında daha çok demokratikleşme, şeffaflaşma, devletin küçültülmesi, üst düzey bürokrasinin siyasete karışmaması dile getirilmiştir. Son olarak, devlet yönetiminde bireyin ve özgürlüklerin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca farklı kesimler tarafından dile getirilmiş olan teorik ve pratik öneriler zikredilmiştir…”

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal FEDAYİ’nin, daha önce  “Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği”nin internet sitesinde yayınlanan siyasal sistemimizin sorunlarını çarpıcı bir şekilde tespit eden ve çözüm önerileri getiren makalesinin tam metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

SİYASAL SİSTEM VE KAMU ÖRGÜTLERİ
İlişkiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri