“Geniş kitlelerin kabulünü elde etmek için ikna taktiklerinin halkla ilişkiler çalışmalarının içinde kullanımının yorumlanması, bu çalışmanın temel konusudur. Halkla ilişkiler bilinçli ve stratejik bir iletişim biçimidir. Bu bağlamda gönüllü kitlelerin yönlendirildiği ve organize edildiği Kurtuluş mücadelemiz iletişim ve ikna çerçevesinde incelenmesi gereken bir süreçtir. Kurtuluş Savaşı’nda kitleleri etkilemek ve yönlendirmek için yapılan cephe gerisindeki mücadele, savaşın kazanılmasında en az top ve tüfek kadar önemli olmuştur. Bu mücadelede, Ulu Önder’in hitabet gücü ile ikna yöntemlerini kullanımı inkar edilemez. Cumhuriyet kurulmadan önce, Türk toplumunu savaşa hazırlayan birçok sebep vardı. Ancak toplumu Kurtuluş Savaşı’na hazırlamak çok daha üst bir bilinçlenme ve örgütleme sonucu olmuştur…”

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ’in II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu’nda sunduğu bu ilginç çalışmanın tam metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Kurtuluş Savaşı Sırasında Yürütülen İletişim Çabalarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi