Rusya’nın 2020 Vizyonu: “Güçlü ekonomi, özgür bireyler”

Rusya’nın 2020 Vizyonu: “Güçlü ekonomi, özgür bireyler”

TASAM’ın sivil inisiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi...
“ İdeoloji…”

“ İdeoloji…”

“Son yıllarda ideoloji ile ilgili çalışma sayısı oldukça artmıştır. İdeolojiyle ilgili çalışmalarda Althusser önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Althussersiz ideoloji yazılamaz. Ona göre ideoloji tüm varoluş nedenini yaşam pratiğinden almaktadır ve yaşananın bir...
İletişim Etiği ve Enformasyon

İletişim Etiği ve Enformasyon

“Enformasyon teknolojisi, değişimi insanlar tarafından daha önce hiç oluşturulmamış bir ölçekte küreselleştirmekte ve yerelleştirmektedir. Enformasyonun insanlar ve kurumlar üzerindeki etkisi, psikolojik ve sosyal istikrarın derin ve istikrarsız temel veçheleridir. Bu...
Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri

Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi “40. Yıl Kitaplığı” adı altında iletişimin değişik alanlarında çok önemli eserlere imza attı. Fakültenin web sayfasından tümüne ulaşabileceğiniz bu kitaplardan biri de Doç. Dr. Serdar Öztürk’ün kaleme aldığı Türkiye’de İletişim...
İletişim ve Liderlik

İletişim ve Liderlik

“Hayatımızın her anında var iletişim, o halde iletişim içinde bulunurken stratejik düşünmek gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu durumda her meslek önce stratejik iletişimi yönetmeyi becermeyi ya da başarmayı gerektiriyor. Bir de söz konusu olan, kimi zaman kitleleri...