Barack Obama İmajı ve Amerikan Dış Politikası

Barack Obama İmajı ve Amerikan Dış Politikası

“Barack Obama’nın Türkiye ve Mısır’da yaptığı konuşmalar, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilebilir. Obama bu tavrıyla, Bush yönetiminin kullandığı “sert güç” politikasından vazgeçtiğini, yeni dönemde ülkesinin “yumuşak gücüne”...

Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar

  “İletişim alanında izleyici odaklı araştırmalar arasında “alımlama” çalışmaları önemli bir yer kaplamaktadır. İzleyicinin aktif bir süreç içinde olduğunu öngören araştırmacılar, bu izleyicilerin televizyonu kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda...
Siyasal İletişim, Kimlik ve Kamusal Alanlar

Siyasal İletişim, Kimlik ve Kamusal Alanlar

“İletişim ve siyasetin insanlık tarihi kadar eski birer kavram olduğu bilinmektedir. Bu iki kavramın ortaya çıkışı üzerine tartışmalar sürmekle birlikte, uygarlığın temeli olan bu iki kavramın, insan beyninin işlerlik kazanması ile oluşmaya başlamış olması da usa...