1951 yılında Ortak Meclis adı altında çalışmalarına başlayan Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri, zaman içinde Avrupa bütünleşmesinin gelişimiyle paralel olarak artmıştır. Başlangıçta, sınırlı ölçüde denetim fakat esas olarak bir danışma ve tartışma platformu niteliğindeki Parlamento, zamanla, Birlik kurumsal yapısında karar alma yetkisinin kullanımına katılan, önemli ve geniş denetim yetkilerine sahip bulunan, Birlik kurum ve organlarından bazılarının üyelerinin atanmasında söz sahibi olan geniş yetkilere sahip bir kurum durumuna gelmiştir. Şüphesiz, Parlamento’nun yetkilerinin gelişmesinde en önemli etken Birlik içinde doğrudan seçimlerle işbaşına gelen tek kurum olmasıdır. Ancak Parlamento’nun yetkileri arttikça, ironik bir biçimde halkın seçimlere katlımı düşmüş, bu da Türkiye karşıtı sağ partilerin yükselişine yol açmıştır…

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü’nden Emine Akçadağ’ın incelemesinin tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız :

AVRUPA PARLAMENTOSU VE PARLAMENTODAKİ SİYASAL GRUPLAR