Değerler, İletişim Davranışı ve Politik Katılım

Değerler, İletişim Davranışı ve Politik Katılım

“Bu makale, iletişim modellerinin politik katılım üzerinde değerlerin etkisine nasıl aracılık ettiğini tartışmaktadır. Öncelikle, Post‐materyalist değerlerin katılım üzerindeki olumlu etkilerinin gazetelerdeki kamuyu ilgilendiren konuların içeriğini okumak yoluyla...