www.kamudiplomasisi.org

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini artırmayı bölgesel güç / küresel bir aktör olma hedefine katkıda bulunmayı amaçlayan ve bölgemizde bir ilki temsil eden “Kamu Diplomasisi Enstitüsü”, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin...