Anayasa Koyan Erk ve Anayasa Değişikliklerinin Sınırları

Anayasa Koyan Erk ve Anayasa Değişikliklerinin Sınırları

“Devlet için bir düzen oluşturmak ve toplum için sarsılmaz bir istikrar kaynağı olmak fonksiyonunu pekiştirmek için Anayasalarda değiştirilemez ya da ebedi kurallara yer verilir. Sonsuzluk güvencesinin Anayasada yer almasıyla, zımnen bu kuralın kendisinin...