fotoNurdan KUŞAT – Nilgün DOLMACI

“Gelişmekte olan ülkelerin pek çok karakteristik ortak özelliği, bu ülkeleri aynı kısır döngünün içinde kalmaya zorlar. Belirtilen ülkeleri bu kısır döngüye iten sebeplerin başında ise, siyasi istikrarsızlık ve sık sık tekrarlanan genel ve yerel seçimler gelir. Demokrasinin ayrılmaz parçası kabul edilen seçimlerin, ülkelere demokratik bir yaşam sağlaması beklenirken; seçim öncesi uygulamaya konulan çeşitli ekonomik ve politik kararlar, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kısaca seçim dönemlerinde siyasi iktidarın tekrar seçilebilmek amacıyla uyguladığı iktisat politikalarına seçim ekonomisi diyoruz. Biliyoruz ki seçim dönemlerinde uygulanan bu seçim ekonomisi de; vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma gibi yöntemlerle finanse ediliyor.

Sonuç itibariyle de ülke ekonomisi üzerinde seçim sonrasında ekstra bir yük oluşturuyor. Amacımız, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratan bu süreci nasıl politikacıların inisiyatifinden kurtarabileceğimizi ortaya koymaktır. Bunun başarılabilmesi ise büyük oranda hukuk sistemindeki köklü değişime bağlıdır…”

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlileri Nurdan KUŞAT – Nilgün DOLMACInın Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayınlanan (Cilt:12/2011-1) makalelerinin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ