Kadromuz

Kadromuz

  ENSTİTÜ BAŞKANI ENSTİTÜ DİREKTÖRÜ Süleyman ŞENSOY Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet KALENDER(Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Emre BAĞÇE(Marmara Üniversitesi...

STRATEJİK VİZYON

  Siyaseti, “toplumun farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zeminde uzlaştırılması” şeklinde tanımlayabiliriz. İletişim de “ortak semboller oluşturma ve bunlar üzerinde tartışarak bir anlaşmaya varma süreci”dir. Yani icraatları...

Çalışma Konularımız

 – Küresel süreçte Türk siyasetindeki gelişmeler  – Türkiye’deki siyasal kültür ortamı ve iletişimin etkileri  – Türk siyasetinde siyasal katılma olgusu; Katılımcı demokrasi ve halk egemenliğinin önemi  – Oy verme davranışı;...

STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ

 Siyasal İletişim Enstitüsü, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile bilimsel katkı konusunda işbirliği yapacak, TASAM’ın bilim kurulu ve danışma heyetinden yararlanacaktır. Ayrıca TASAM’ın bünyesinde üretilen stratejik değerlendirmeler ve bilimsel üretim de...

ÇALIŞMA ALANLARI

Siyasal İletişim DanışmanlığıSiyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik...