Siyasal Seçimlerde Susma Stratejileri

Prof. Dr. Füsun AlverDemokratik sistemin meşruiyet temellerini oluşturan siyasal seçimler, siyasal iletişimin dolaysız biçimini ortaya koymakta ve karar verme aşamasında olan yurttaşlara göreli olarak en fazla enformasyonun iletilmesini amaçlamaktadır. Siyasal...

ÖZGÜRLÜKLERİN BİLİMSEL FELSEFESİ

Prof. Dr. Vural Altın “Doğa’nın en anlaşılmaz tarafı, anlaşılabilir olmasıdır.” (Albert Einstein)Bilim bir bütündür.  Gerçi farklı görünen uzmanlık dallarından oluşur.  Fakat aslında, aynı ana gövdeden ayrılarak dallanıp budaklanan bir ‘bilgelik...

Medyanın yapısal dönüşümü

Doç. Dr. Erkan Yüksel İletişim biliminin önemli isimlerinden Prof. Dr. Maxwell McCombs, Eskişehir’i ziyaretinde şehrin en işlek sokağında yan yana dizili küçük dükkânları gördüğünde “bir zamanlar bizde de benzer dükkânlar vardı. Ancak artık yalnızca tek binadan oluşan...

Siyasal İletişim Üzerine Bilinenler Büyük Fotoğrafı Açıklar mı?

Doç Dr. Erkan Yüksel Türkiye’deki siyasal iletişim atmosferini tanımlayacak, medyadaki görünümü açıklayacak, seçmen davranışlarının doğası hakkında bilgi verecek, istenilen kişiyi istenilen partiye oy verdirmeyi sağlayacak sihirli bir formül var mı? Siyasal iletişim...

Siyasette Paradigma Değişimi, Siyasal Katılım ve Gençlik

Doç. Dr. H. Emre BAĞCE Siyasetin çatışmacı algılanışı; güç ve paylaşım mücadelesi şeklinde tanımlanışı Machiavelli ve Hobbes’un derin izlerini taşır. Machiavelli Prens’te “amaca giden her yol mubahtır” görüşünü dile getirerek, ahlak ve siyaset arasındaki köprüleri...