Muasır Medeniyet Seviyesinin Üzerine Çıkmak

Muasır Medeniyet Seviyesinin Üzerine Çıkmak

Kimilerine göre kaçınılmaz son, kimilerine göre fakr-u zarûret şartlarında girilmiş büyük ve anlamsız macera olan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı blokunun önüne tarihi bir fırsat çıkmıştı. Bu fırsat; yaklaşık 1000 yıldır diyar-ı rum’un fatihleri Türkleri yeniden...
Siyasal İletişim Kitaplığı

Siyasal İletişim Kitaplığı

Siyasal Tarih Toktamış Ateş İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Güç ve Politika Sait Yılmaz Alfa Basım Yayım Dağıtım Siyaset Felsefesi Medya ve Ahlak Serdar Taşçı Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset Ali Dönmez İmge Kitabevi Yayınları Siyasal İletişim...

THE CONTROL OF INFORMATION FLOW…

THE CONTROL OF INFORMATION FLOW STATE vs. GOVERNMENTSarp TuncayDepartment of Sociology, City University, LondonApril, 2008The Essay is submitted in fulfillment of the requirementsFor SGM 004 Political CommunicationAbstractThis essay focuses on the control of the...

SİYASAL İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK…

SİYASAL İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK CANVASSİNG VE SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİDoç. Dr. Ahmet KalenderSiyasal seçim kampanyalarının temel hedefi, seçmenlerle iletişimi geliştirmek ve siyasal partiler ile adaylara verilecek oyların sayısını artırmaktır. Bu hedefi...

SİYASAL İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

Mustafa Şen Bilimsel çalışmalarda ana bilim dalları çok önemli ve esaslı işlevler görmektedirler. Ancak, arakesit bilimsel çalışmalar bazen çok daha işlevsel olabilmektedir. Bu tür sahalardan biri olarak siyasal iletişim sosyolojisini görüyoruz. Bir başka adlandırma...