Siyasal gazetecilik neden dibe vurdu?

Yrd. Doç. Dr. Esra ARSAN 22 Temmuz genel seçimlerinden önce, seçmen kitlenin böylesine yoğun bir şekilde AKP `ye yöneldiğini göremeyen, mesleki tabirle söylersek, `kokuyu alamayan` siyasal gazeteciliğimizin içinde bulunduğu durumu soğukkanlılıkla tahlil etmekte fayda...

Politikacılar siyasal iletişimi bilmiyor

1987’de hiçbir anket şirketinin tahmin edemediği 7.16’lık Refah Partisi oylarını, evlerdeki “gülsuyu” kullanımıyla tahmin eden ekibin başındaki Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver, siyasi aktörlerin siyasal iletişimi bilmediğine dikkat çekiyor. Siyasi bağları...

KÜRESELLEŞME VE ULUSAL EKONOMİLER AÇISINDAN EGEMENLİK SORUNU

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER Günümüzde yaşanan ekonomik olgunun kavramsallaştırılması olan küreselleşme sözcüğü, ifade ettiği anlam itibariyle fiili durumu yansıtmamaktadır. Küreselleşme kavramı, yeryüzü medeniyetleri ve ekonomilerinin, kendi niteliklerini ve öz...

Kamu Yönetimimiz Üzerine Olumsuz Notlar

Prof. Dr. Metin KAZANCI Devlet gücü kendini yürütme ile belli eder. Yürütmenin tüm eylem ve işlemleri vatandaşı anında etkiler. Yönetilenin yaşamının hemen hemen her anı bireysel durumuna göre hükümetin aldığı kararlara ve uygulamalarına göre yön bulur. Söz gelimi...