Yerel Siyasetin Anlamı ve Amacı

Yerel Siyasetin Anlamı ve Amacı

Doç. Dr. Yalçın Akdoğan      Yerel siyaset denilince akla ilk gelen, yerel ölçekte yapılan bir siyasettir. Buradaki ilk atıf siyasetin “kapsam”ına dönüktür. Eğer meseleye ölçek bağlamında bakılacak olursa, yerel siyasetin aktörleri de bu ölçek üzerinde faaliyet...
Siyasetin Finansmanı Sorunu ve Çözüm önerileri

Siyasetin Finansmanı Sorunu ve Çözüm önerileri

Ülkemizde siyasetin finansmanı konusu uzun yıllardır tartışma konusu olmakta ve ne yazık ki bu konuda daha açık ve şeffaf olunması çağrıları cevapsız kalmaktadır. Türk siyasetinin nasıl finanse edildiği konusunu araştıran Siyasal İletişim Enstitüsü araştırma stajyeri...
Cumhuriyet Mitinglerinin Medyaya Yansıması…

Cumhuriyet Mitinglerinin Medyaya Yansıması…

Doç. Dr. Erkan Yüksel Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülke gündemine damgasını vuran ve “Cumhuriyet mitingleri” adıyla anılan mitingler, Türkiye’de ülke çapında dağıtımı yapılan yaygın günlük gazetelerde nasıl yer aldı? Gazetelerin gündeminde hangi konular vardı;...
How to Choose the Right Political Consultant

How to Choose the Right Political Consultant

Randall P. WhatleyHow do you choose the right political consultant for your campaign? In short, interview thoroughly. Do not hire strictly on the advice of a close friend or relative or someone you know who once hired a consultant. What was best for them might not be...
Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası

Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası

Dominique Wolton    Siyasal iletişim, siyaset kadar eskidir; sistemin örgütlenmesi konusunda insanlar arasında varolan mübadeleyle birlikte doğmuştur. Latin ve Yunan belagatı, bunun en soylu ve hayranlık uyandıran biçimleri olmakla birlikte, bu iki sözcüğün, yani...