Kamuda İyi Yönetişim Nasıl Sağlanabilir?

Kamuda İyi Yönetişim Nasıl Sağlanabilir?

“Yönetişim Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren dile getirilmeye başlanan bir model olmuştur. Yönetişim kavramı Türkiye’de çeşitli platformlarda değişik içeriklerle tartışılmış, kavram bazı çevrelerce kamu yönetiminde yaşanan sorunların çözümünde önemli bir araç...
Halkla İlişkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanılsaması

Halkla İlişkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanılsaması

“Halkla ilişkilerin değişen anlamı içerisinde şeffaf yönetim anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle tüm kamuoyunu ilgilendiren toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar konusunda medya aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek hem kamuoyu tarafından talep...
“Reklamcılar, ancak egolarından kurtularak özgürleşebilir”

“Reklamcılar, ancak egolarından kurtularak özgürleşebilir”

Küresel pazarlama endüstrisi yaklaşık 479 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu rakamın 168 milyarı ABD iç pazarında gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük reklamvereni olan Procter&Gamble yılda 8.5 milyar dolarlık yatırım yapıyor. (2007 Ad Age Raporu). Türkiye’deki...
Yeniden “Yeni Bir Dünya Düzeni?”

Yeniden “Yeni Bir Dünya Düzeni?”

BRÜKSEL – Bill Gates’e göre ‘çok ilginç bir kriz.’ Çünkü ekonomide ‘çarklar dönmeye devam ediyor, piyasalar işliyor.’ Dünyanın en ünlü mucit, girişimci, varlıklı ve hayırsever sakinine göre kriz çok ciddi, olumsuz sonuçları çoğalacak ve mali sistem değişmek...