İletişim ve Kriz: Enformasyona Dayalı Kapitalizm ve Kontrol Devleti

İletişim ve Kriz: Enformasyona Dayalı Kapitalizm ve Kontrol Devleti

“Bu makale kapitalizmin insan, toplum, bilgi toplumu, toplum gelişmesi, uygarlaşma, demokratikleşme ve etik gibi kavramlaştırmalarla önde gelen varsayımlarını gerçek yaşam pratikleri ışığında irdelemekte ve gerçeğin egemen açıklamalardan çok farklı olduğunu, aslında...
Siyasal İletişim Enstitüsü Artık Yeni Binasında Hizmet Verecek

Siyasal İletişim Enstitüsü Artık Yeni Binasında Hizmet Verecek

Siyasal İletişim Enstitüsü, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ile birlikte bundan sonra İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’daki yeni binasında hizmetlerine devam edecek. Üç büyük imparatorluğun başkenti İstanbul’da üç büyük dinin mensuplarını asırlar boyu ...
Ermeni Sorununa Kişisel Bir Yaklaşım

Ermeni Sorununa Kişisel Bir Yaklaşım

Son günlerde çok tartışılan Ermeni Sorunu konusunda ileri sürülen görüşlerin, örtüştüğü ve ayrıştığı noktaları ortaya çıkaran bir makale yazma ihtiyacını duyarak, ayrıntılara girmeden kamuoyumuza saygıyla kişisel görüşlerimi aşağıda sunuyorum. Geriye dönük 50-60...