Küresel Terörizmin Dünya Ekonomisine Etkileri

Küresel Terörizmin Dünya Ekonomisine Etkileri

Günümüzde terörizm, bütün dünyayı ekonomik, siyasi, kültürel ve psikolojik açıdan etkileyen en önemli sorundur. Dünya ekonomisi açısından değerlendirildiğinde küresel terörizm; insan kaybı ve maddi hasarlar nedeni ile sermaye birikimini azaltması, ekonomide üst...
Türkiye’de Siyasi Partiler Demokrasiyi Nasıl Anlıyor?

Türkiye’de Siyasi Partiler Demokrasiyi Nasıl Anlıyor?

“Bu çalışmada Türk siyasal yaşamında rakip partiler konumunda olan ve birtaraftan kendisini “muhafazakar demokrat” olarak kimliklendiren Adalet ve KalkınmaPartisi ile diğer yanda kendisini “sosyal demokrat” olarak tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylemsel...

Yeni Bir Anayasa Nasıl Yazılmalı?

Devleti hiçbir zaman, hiçbir yerde gören olmamış. Ama devlet her zaman var. Devlet fizik bir mekâna, yapılara indirgenemez. Devlet hukuk kurallarının hayatının maddi pratiğinde uygulayıcısı olan idari teşkilata ve dolayısıyla insan unsuruna da indirgenemez. Devlet,...

Kamu Diplomasisi

Ülkelerin dış politika aracı olarak kullandıkları iki önemli unsur var; Sert ve yumuşak güç. Sert güç bildiğimiz silah ve asker gücü, yumuşak güç ise ülkenin kültür, sanat, spor gibi sosyal hayat alanlarında entelektüel anlamda ürettiği değerlerin tümü…...
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanın Dinamikleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanın Dinamikleri

“Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu’nda basının ortaya çıkmasından önce kamusal alanın dinamikleri bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana tezi, Osmanlı İmparatorluğu’nda basının ortaya çıkmasından önce bile, on altıncı yüzyılın ortasında oluşan kahvehaneler ile bu...